ارگاسید ۱۳۹۶/۸/۳۰ ۱۴:۲۴:۰۲

دارای شش اسید آلی

کاهش تلفات

تولید تخم مرغ تمیز با پوسته صاف و صیقلی

کاهش رطوبت بستر

بهبود رشد

اسیدیفایر “اُرگاسید” محصول شرکت “سانزن” مالزی

Orgacids